Email: Trantrunghieu.Food@gmail.com Phone: 0971 515 258 - 0932 515 258

Mạng xã hội:
MÓN CHIÊN
CÁ BẠC MÁ CHIÊN

CÁ BẠC MÁ CHIÊN

Giá: Liên hệ

TRỨNG CHIÊN

TRỨNG CHIÊN

Giá: Liên hệ

CÁ HƯỜNG CHIÊN

CÁ HƯỜNG CHIÊN

Giá: Liên hệ

CÁNH GÀ CHIÊN

CÁNH GÀ CHIÊN

Giá: Liên hệ

Hotline: 0971 515 258
icon zalo

Gọi điện

Gọi điện

SMS

SMS

Chỉ đường

MÓN CHIÊN